land art

De relatie tussen mens en water... hoe visualiseren wij die ? Hoe kom je tot nieuwe inzichten in het gebruik van ruimte voor rivieren ?

High Culture realiseert met land art interactie tussen bezoeker en de natuur. Het landschap wordt gebruikt als decor voor langdurige of kort durende projecten / kunstwerken. Landschapskunst van High Culture heeft allure, is verhalend en is duurzaam. Bekijk het foto album van kunstwerken en exposities gerelateerd aan (en in) de natuur.

High Culture organiseert en produceert innovatieve concepten op het gebied van beeldende kunst met en in de natuur. Aspecten als water, archeologische en cultuurhistorische elementen worden gebruikt in de totstandkoming van een publiekstrekker in het cultuurlandschap.

Van concept tot uitvoering is High Culture uw aanspreekpunt. Nieuwe en bestaande elementen in het landschap of de historie van een gebied kunnen als uitgangspunt dienen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Graag dragen wij bij aan de vernieuwende manier van natuur, en de werkzaamheden die daarmee gemoeid gaan, onder de aandacht te brengen. High Culture staat bekend om de maatschappelijk relevante uitvoering van haar projecten.

High Culture heeft ruime ervaring in het realiseren van kunstprojecten gelieerd aan de publieke en private -sector.