viscom

Op uitnodiging van studenten Visuele Communicatie helpt High Culture jullie bij de gezamenlijke presentatie van de eindejaarsexpositie. Door te coördineren en bij te dragen in de productie komt er een sterker gezamenlijk beeld in jullie presentatie naar voren.

High Culture zal het werk van jullie in kaart brengen en kijken welke verschillende eindwerken elkaar versterken. We kijken ook naar de manier van presenteren om een optimaal effect te krijgen. We besteden aandacht aan vernieuwing van exposeren maar ook aan de ruimtes op de eerste en tweede etage zelf. De ruimtes worden onder handen genomen zodat de expositie een meerwaarde is in jullie portfolio.

Beste eindejaarsstudenten VisCom 2013,

(english below)

High Culture zal jullie adviseren bij:- ruimtelijke presentatie

- portfolio beheer

- contact galeries / musea / verzamelaars

- PR

- tot standkomen financiële afspraken

- virtuele presentatie

- sponsoren

- gebruik sociale media binnen en buiten je netwerk

- vinden van toeleveranciers

- presentatie van jezelf bij jou eindwerk

- media training

- afgestudeerd, what's next?

Graag ontvangen wij van jullie gegevens mbt het eindwerk ( vorm, afmetingen, begeleidend schrijven, schets ).

Deze nemen we graag op korte termijn in ontvangst of via olivier@highculture.eu

Alle gegevens worden verzameld in een foto database:

http://www.flickr.com/photos/glass-art/tags/viscom

Tips:

Book printing: www.lulu.com

Flyers: www.flyeralarm.com

Posters: www.qs.nl

Inlijsterij : kunsthandel Neo, roermond

Dear final year students Viscom 2013

By the invitation of students Visual Communication High Culture helps you in the joint presentation of the final year exhibition. By coordinating and contributing in production there will be a stronger joint image in yourpresentation .

High Culture will work with you to map and see what different theses are mutually reinforcing. We also look at the way of presenting to get an optimal effect. We pay attention to renewing exhibit concepts but also to the rooms on the first and second floor itself. The spaces receive a make over so that the exhibition is a gain in your portfolio.

High Culture will advise you:

- Spatial presentation

- Portfolio management

- Contact galleries / museums / collectors

- PR

- Come about of financial arrangements

- Virtual presentation

- sponsors

- Use social media inside and outside your network

- Finding suppliers

- Presenting yourself during the exhibition itself

- Media training

- Graduated, what's next?

Please send us information about your thesis (dimensions form, cover letter, sketch).

please make an appointment asap or send everything via olivier@highculture.eu

All data is collected in a photo database:

http://www.flickr.com/photos/glass-art/tags/viscom